Deutsch Polski English
Shop Suma 79,00 EUR


Zasady i warunki sprzedaży

1. Tożsamość i adres przedsiębiorstwa:
Pigasus Polish Poster Gallery
Danziger Str. 52 | 10435 Berlin | Niemcy

Właściciel: Mariusz Bednarski
Telefon: +49 (0) 30 - 28 49 36 97
E-mail: info@pigasus-gallery.de
Internet: www.pigasus-gallery.de, www.pigasus-shop.de


Odpowiedzialny Urząd Skarbowy: Finanzamt Berlin Prenzlauer Berg
Numer Podatkowy: 31/221/00926


2. Zakres zasad i warunków sprzedaży
Niniejsze zasady i warunki sprzedaży określają przebieg transakcji zawieranych pomiędzy pigasus-gallery, a jej klientem. Obowiązującą wersją tych zasad i warunków jest wersja aktualna w momencie składania zamówienia. Inne zasady i warunki sprzedaży nie są akceptowane przez pigasus-gallery, chyba że w wyjątkowych przypadkach zostały przez nią wyraźnie sformułowane i ustalone pisemnie przed zawarciem transakcji.

3. Oferta
Oferta zamieszczona na stronie internetowej nie jest zobowiązująca. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez pigasus-gallery. Przyjęcie zamówienia jest uzależnione od dyspozycyjności zamówionego towaru, szczególnie od tego, czy brakujący towar może zostać zamówiony u dystrybutora.. W przypadku, kiedy pigasus-gallery nie może przyjąć zamówienia, klient zostaje bezzwłocznie poinformowany o niedyspozycyjności towaru. Poniesione przez klienta koszty zustają zwrócone.

4. Cena
Nasze ceny zawierają podatek VAT. Do ceny towaru doliczane są koszty opakowania i przesyłki podane na stronie internetowej, w katalogu lub w drodze korespondencji.

5. Wysyłka
Jeżli nie ustalono inaczej, wysyłka na adres podany przez klienta następuje niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty. Pigasus-gallery wysyła towar zgodnie z przyjętymi przez klienta ustaleniami. Informacje na temat przewidywanego terminu dostawy są jedynie orientacyjne i w żadnym wypadku nie są zobowiązujące, o ile w wyjątkowych przypadkach pigasus-gallery nie zobowiązała się pisemnie do dostarczenia towaru w danym terminie.

6. Warunki zapłaty
Pigasus- gallery akceptuje wyłącznie formy płatności podane w toku zamówienia (przelew bankowy, PayPal, płatność gotówką)

Płatności z krajów spoza UE możliwe są wyłącznie przez PayPal, przy użyciu adresu e-Mail pigasus-gallery (proszę użyć podanego linka). Wysyłka towaru następuje po wpłynięciu zapłaty na nasze konto PayPal.

6. Zastrzeżenie stosunku własności
Wysłany towar pozostaje własnością pigasus-gallery do momentu sfinalizowania transakcji, czyli do otrzymania pełnej należności.

7. Odwołanie transakcji
Klient może wycofać się z transakcji bez podania powodów w ciągu 30 dni, pisemnie (list, email), bądź odsyłając towar. Podany okres 30 dni zaczyna się w momencie otrzymania towaru przez klienta, bądź osobę trzecią, określoną przez klienta w zamówieniu.
Do dotrzymania terminu wystarczy odpowiednio wczesne wysłanie odwołania transakcji lub towaru. Odwołanie kierować należy pisemnie korzystając z załączonego formularza, przy czym użycie tego formularza nie jest konieczne, do:
pigasus - polish poster gallery
Mariusz Bednarski
Danziger Str. 52
10435 Berlin
Niemcy

albo przez E-Mail: info@pigasus-gallery.de W przypadku zwrotu w ciągu 30 dni towaru, klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej, jeżli dostarczony towar odpowiadał zamówionemu.

Następstwa odstąpienia od transakcji:
W przypadku odstąpienia klienta od transakcji pigasus gallery zwraca klientowi wszelkie poniesione przez niego koszty, łącznie z kosztami wysyłki, bezzwłocznie, najpóźniej 14 dni od dnia, w którym pigasus gallery otrzymała zawiadomienie o odstąpienia od transakcji. Zwrot kosztów następuje w walucie użytej podczas dokonania transakcji, chyba że w indywidualnych pertraktacjach wyraźnie doszło do innych ustaleń; w żadnym razie klientowi nie nalicza się jakichkolwiek sum wynikających z odstąpienia od transakcji. Pigasus gallery zastrzega sobie wstrzymanie zwrotu poniesionych przez klienta kosztów do momentu otrzymania towaru, albo do momentu otrzymania dowodu, że towar został przez klienta wysłany.

Niezobowiązujący formularz odstąpienia od umowy:
Do:
Pigasus polish poster gallery
Mariusz Bednarski
Danziger Str. 52
10435 Berlin
info@pigasus-gallery.de
Tel.: 49(0)3028493697

Niniejszym odstępuję od umowy kupna dotyczącej następujących towarów:
______________________
______________________
______________________
______________________
zamówionych w dniu__________________otrzymanych w dniu ______________________
Nazwisko i imię klienta
______________________
Adres klienta
______________________
______________________
Podpis klienta (obowiązuje tylko w formie papierowej)
Data

Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku nośników dźwięku i obrazu, które w momencie wysyłki były oryginalnie zafoliowane i zostały rozpakowane przez klienta.

8. Ochrona danych
Zamawiający został pouczony o formie, zakresie, miejscu i celu udostępnienia, opracowania i użycia jego danych osobowych koniecznych dla realizacji zamówienia (patrz: "Pouczenie n. t. danych osobowych"). Zamawiający zgadza się na udostępnienie, opracowanie i użycie jego danych osobowych. Pigasus-gallery zobowiązuje się do korzystania z tych danych wyłącznie w czynnościach służących realizacji zamówienia.

9. Ustalenia końcowe
Podstawą prawną jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Tłumaczenia "Zasad i warunków sprzedaży" na języki obce należy traktować jako nieozbowiązującą ofertę serwisową, moc prawną posiadają "Zasady i warunki sprzedaży" (AGB's) w języku niemieckim.


Powrót

Witamy !
Copyright © 2001-2019 pigasus polish poster gallery • Danziger Str. 52 • 10435 Berlin Prenzalauer Berg
pigasus-shop.com • Flash MP3 Player powered by Flash MP3 Player